Vacature 1

Privacyverklaring

Privacyverklaring

De Digitale B.V., gevestigd aan de Stationsweg 2, 7161 AD Neede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.dedigitale.com
info@dedigitale.com
Stationsweg 2
7161 AD Neede
085-7731843

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Digitale B.V. verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd: kopie identiteitsbewijs (waarbij je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart is gemaakt)
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dedigitale.com, dan zullen wij deze persoonsgegevens verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De Digitale B.V. verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben
De Digitale B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • je te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen (laten) voeren
  • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te kunnen stemmen op jouw voorkeuren
  • als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Digitale B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we gegevens bewaren
De Digitale B.V. bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden
De Digitale B.V. verstrekt jouw persoonsgegevens aan derden uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
De Digitale B.V. gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of  bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Digitale B.V. en heb jij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming op de verwerking van jouw persoonsgegevens  sturen naar info@dedigitale.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. De Digitale B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Klachten
De Digitale B.V. wil jou er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan op de volgende website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Beveiliging
De Digitale B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dedigitale.com.

Laat je inspireren

Bel ons
085-773 18 43

Stuur een bericht

Advies nodig?
  Sluiten